Here's a list of irish gaelic names.

Irish gaelic baby names

names with origin: irish gaelic

Gender Name List Origin
girl Neala Celtic, Irish Gaelic
unisex Neale Celtic, Irish Gaelic
girl Neilina Celtic, Irish Gaelic